Favoptics intigritetspolicy

För oss är det viktigt att Du känner Dig trygg med de uppgifter Du lämnar till Favoptic, så har det alltid varit och vi har alltid haft en hög säkerhet. Alla personuppgifter som lämnas i samband med att Du handlar glasögon/kontaktlinser eller besöker Favoptics hemsida behandlas av Favoptic i enlighet med GDPR. Favoptic Glasögondirekt Sverige AB, 556647-6007 med säte i Danderyd, Stockholm, Sverige är ansvarig för behandling av personuppgifter och nås via:

Integritetsansvarig
Box 2121
182 02 Danderyd
Sweden

Hur vårdar vi dina uppgifter

Dina personuppgifter lagras på våra egna servrar i en säker datahall i Sverige. Servrarna förses med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Vi använder industristandarder för att skydda dina data och all kommunikation av personuppgifter sker krypterat. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Varför behöver vi dina uppgifter?

  • Kontaktuppgifterna behövs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot Dig som kund, för information och marknadsföring.
  • Personnummer är ett krav från Socialstyrelsen för att kunna bekräfta identiteten och matcha rätt recept till rätt kund.
  • Receptuppgifterna behövs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot Dig som kund.
  • Orderhistorik för att kunna uppfylla våra garantiåtaganden samt erbjuda möjlighet att reparera äldre produkter samt underlätta ombeställningar.

Lagringstid

Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs enligt lag för viss rapportering till våra svenska myndigheter (patientdatalagen). Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav, såsom bokföringslagen, patientdatalagen eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande.

Dina rättigheter

Du som kund har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som vi har om Dig en gång per år. Är dina uppgifter felaktiga eller ofullständiga kan Du begära att informationen rättas eller tas bort. För att begära ut information skriver Du till Favoptics kundtjänst, Box 2121, 182 02 Danderyd, Sweden. Uppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen kan inte tas bort eller ändras.
I alla våra e-postutskick finns det längst ner en tydlig länk till att avregistrera sig från vidare utskick från Favoptic. Som kund kan Du närsomhelst gå in på ”Mina sidor” alternativt meddela vår kundtjänst på support@favoptic.com och registrera/avregistrera Dig för kommande e-postutskick.

Vem får tillgång till uppgifterna?

Vi förmedlar/säljer/byter inte dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål som inte avser Favoptic. Data som vidarebefordras till tredje part, till exempel speditörer i samband med leveranser av gods används endast för att möta Favoptic åtaganden gentemot Dig. Favoptic kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.