Everybody

Glasögonbidrag till ungdomar.

Från 1 mars 2016 får barn och ungdomar ett bidrag till glasögon för den synnedsättning de har, ett så kallat glasögonbidrag.

Bidraget gäller från 0 år till och med det år man fyller 19 år. Favoptic säljer glasögon till ungdomar från och med 13 års ålder. Bidraget är som högst 800 kronor och gäller även för kontaktlinser. Om glasögonen eller kontaktlinserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

Varje landsting bestämmer själv hur stort bidraget ska vara och vilka regler som gäller när man söker bidraget.
Kontrollera därför i första hand med ditt landsting vad som gäller där du bor. Det gör du genom att logga in på 1177 och söka på glasögonbidrag.