Alla synundersökningar hos Favoptic är tidsbokade.

På så sätt kan vi sprida kundbesöken under dagen så att det blir glest mellan kunderna i väntrummet.

Det är tryggt och bekvämt att göra hela beställningen hemifrån. Testa gärna våra metoder för att med ”selfie” kolla vilken båge du passar bäst i - välj de fyra bästa och låna hem. Det är alltid helt gratis att låna bågar från Favoptic.

När pandemin drabbade Sverige våren 2020 var det många inom hemtjänsten som stod utan skyddsmaterial. Några av våra bågleverantörer ställde blixtsnabbt om sin produktion till att göra visir. Vi skickade ett stort antal visir till hemtjänster från långt uppe i Lappland till långt nere i Skåne. Det blev mycket uppskattat. Nu har läget normaliserats och alla våra visir är sedan länge utskickade.

Nyhetsklipp: Dagens Arena och Svenska Dagbladet